Jak na moderní školství, když chybí lidi i praxe? Učitel naživo

Vzpomínáte na některého ze svých učitelů? Já hodně silně na ty dobré a trochu i na ty horší. Osobně si zejména pamatuju, jak někteří pedagogové fungovali překvapivě „mezi“, ve snaze hodně nám toho předat a zajímavě učit, ale s okamžiky jakéhosi „zatmění“. Třeba když jeden nevšední dějepisář na úvod hodiny pronesl „z Ministerstva školství nám psali, že vás máme chválit, tak vás tedy chválím“.

Dobrý, kvalitní učitel nebo učitelka obrovsky ovlivňují své žáky. I proto se mi moc líbí dvouletý program „Učitel naživo“. De facto se jedná o získání pedagogického minima. Je totiž řada lidí, kteří mají bohaté zkušenosti a znalosti ve svém oboru, a chtějí je předávat a být dobrými učiteli. Jít dál novou cestou třeba vprostřed jejich dosavadní kariéry. Ale nemají potřebné pedagogické vzdělání. Program umožňoval získat kvalifikaci pro výuku dětí na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, a to velmi praktickým a účinným způsobem. Akreditované studium trvá 600 hodin a klade větší důraz na praktickou přípravu tak, aby byli lépe připraveni pro vstup do učitelské profese. Proto je mi líto, že program je, doufám dočasně, pozastavený, protože rozhodně inspiroval.

Věděli jste, že u nás odchází 10-15 % začínajících učitelů z profese v prvních dvou letech po nástupu do ní? To je špatně. A není to - pouze - otázka peněz. I proto jsem podepsala pozměňovací návrh zákona o pedagogických pracovnících. Návrh se konkrétně týká tzv. provázejícího učitele, pomocníka v přípravě nejen studentkám a studentům z pedagogických fakult, ale právě také zájemcům o učitelskou profesi, kteří si chtějí potřebné vzdělání doplnit.

Lepší příprava pro praxi, to je ten cíl. A prevence odchodů z učitelské profese. Provázející učitelé budou mít dostatečný prostor pro podporu studujících i nových učitelů a práci s nimi v rámci jejich praktické přípravy. Provázející učitelé navíc budou moci ovlivňovat způsob, jakým budou fakulty připravující budoucí učitele spolupracovat se školami. Jak? Sebevzděláváním a komunikací s fakultami. Tím se i jejich zpětná vazba bude propisovat do přípravy na učitelskou profesi. Takový vzájemně se podporující kruh.

Ať máme všichni učitele, kteří nás inspirují.

A co vy? Vzpomínáte na vyučující, kteří nejvíc ovlivnili vás?  

Napište mi,
Vaše Olga

Odebírat newsletter